۰-۱
تاريخ
۰۴ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۰:۵۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۱
۵
۲
۱۲
۲
۰
۵۱,۶%
۵۰,۲%
۷,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱۳
۲
۵
۰
۰
۴۸,۴%
۴۹,۸%
۶,۷
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فلاح‌زاده
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۵۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حنفی
۷۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۳۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرهادی
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیت‌سعید
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امید حامدی‌فر
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زواری
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منادی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌خوی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۱۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدفرد
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۷۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۱۶-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مالکی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین