۰-۱
تاريخ
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۸:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا رفسنجان
آمار کلی بازی
۱
۱۴
۳
۱۵
۲
۰
۴۹,۸%
۴۰,۰%
۷,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۵
۱
۱۵
۲
۰
۵۰,۲%
۶۰,۰%
۶,۵
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صوفیانی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌زاده
۸۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۳۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۷۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۹۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کریم‌ زاده
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آوخ
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. نقی‌زاده
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. نقی‌زاده
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منادی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۱۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مالکی
۲۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مسلمان
۵۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۱۶-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسین‌زاده
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین