۲-۰
تاريخ
۲۷ اسفند ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۰
۸
۲
۹
۱
۰
۴۲,۳%
۵۴,۸%
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۹
۳
۲۵
۲
۰
۵۷,۷%
۴۵,۲%
۷,۴
ماشین سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضایی
۴۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گردانی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقیان
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصفا
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابوترابی
۳۴-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌پور
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۱۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آذری
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبادزاده
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدانی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۲۲-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مهدی‌پور
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خادم‌پور
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین