۱-۳
تاريخ
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا رفسنجان
آمار کلی بازی
۳
۱۱
۶
۱۳
۴
۰
۵۴,۷%
۶۲,۲%
۷,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۸
۴
۱۷
۲
۰
۴۵,۳%
۳۷,۸%
۶,۳
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صوفیانی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌زاده
۸۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طرهانی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. نقی‌زاده
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آوخ
۱۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۷۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. نقی‌زاده
۱۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ارجمندیان
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نامور
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ملکی
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۴۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حدادی‌فر
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلطانی‌مهر
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۱۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مارکوویچ
۱۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حبیب‌زاده
۲۳-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-CM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نبی‌زاده
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۱۴-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عکاشه
۲۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین