۰-۰
تاريخ
۱۰ دی ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۶:۴۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۰
۱۷
۵
۱۳
۳
۰
۶۱,۰%
۵۶,۱%
۶,۹
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۵
۰
۱۳
۲
۰
۳۹,۰%
۴۳,۹%
۶,۷
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هخامنش
۱۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دژاگه
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
م. قنبری
۲۴-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قلی‌بیگلو
۳۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ببری
۲۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جلالی‌راد
۷۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدان‌دوست
۴۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. محمدزاده
۶۶-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سیف‌اللهی
۸۸-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهران
۱۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفرزاده
۳۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین