۲-۲
تاريخ
۰۳ دی ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۵:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام رضا
آمار کلی بازی
۲
۷
۴
۱۷
۲
۱
۴۹,۰%
۴۵,۱%
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱۹
۸
۱۲
۰
۰
۵۱,۰%
۵۴,۹%
۷,۳
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جلالی‌راد
۷۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرامرزی
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفرزاده
۳۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. محمدزاده
۶۶-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
معصومی
۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدان‌دوست
۴۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۸۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۱۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقرپسند
۱۱-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
انصاری
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاخان
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین