۰-۰
تاريخ
۰۶ آذر ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۶:۳۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۰
۷
۳
۱۸
۲
۰
۴۰,۱%
۴۹,۳%
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۷
۲
۱۵
۰
۰
۵۹,۹%
۵۰,۷%
۷,۲
بهترین عملکرد فردی
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناییج‌پور
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۶-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مقتدایی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بلبلی
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۱۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کریمی
۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوعذار
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۸۸-CM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایزدی
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ج. حسینی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کنعانی‌
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوراللهی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۸۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رسن
۵-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پهلوان
۱۴-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۳۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین