۰-۳
تاريخ
۱۷ آبان ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۵:۵۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام رضا
آمار کلی بازی
۳
۱۲
۴
۱۱
۲
۰
۶۲,۰%
۵۵,۷%
۷,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱۳
۴
۱۳
۲
۰
۳۸,۰%
۴۴,۳%
۶,۲
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرامرزی
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۸۸-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
الجبوری
۱۰-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفرزاده
۳۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ماشین سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۲۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقیان
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصیری
۲۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عابد
۲۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصفا
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۱۳-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۷۸-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۱۱-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آفاقی
۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
باقری
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین