۲-۲
تاريخ
۱۶ آبان ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۶:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۲
۶
۲
۱۸
۳
۰
۴۴,۳%
۵۶,۹%
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۹
۳
۱۶
۱
۰
۵۵,۷%
۴۳,۱%
۷,۳
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ملکی
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۲۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۴۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حدادی‌فر
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورافراز
۱۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مارکوویچ
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عکاشه
۲۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیدوف‌
۱۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شنانی
۱۴-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منظمی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درخشان‌مهر
۲۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۲۱-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌نفس
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاتوسی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
انصاری
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالح. ح
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوعذار
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلام‌پور
۳۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین