۰-۰
تاريخ
۳۰ مرداد ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام رضا
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۰
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صفاییان
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلعتبری
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۹۰-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۸۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۲۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باباگلی
۲۶-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۲۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی‌مقدم
۳۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۹۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیرخانی
۷۹-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جوادیان
۱۶-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین