۱-۱
تاريخ
۱۰ مرداد ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۱:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۱
۱۲
۶
۱۳
۱
۰
۵۸,۳%
۴۸,۱%
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱۱
۵
۱۵
۳
۰
۴۱,۷%
۵۱,۹%
۶,۶
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سالاری
۱۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اهل‌شاخه
۴۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۲۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۲۵-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۲۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
غبیشاوی
۱۴-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۸۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رحمتی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرامرزی
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۵-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهران
۲۰-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۱۴-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلعتبری
۹۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۹۰-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نبی‌زاده
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدآبادی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین