۲-۳
تاريخ
۰۶ مرداد ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۳
۹
۳
۱۰
۰
۰
۵۱,۲%
۴۸,۵%
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱۲
۶
۱۵
۲
۲
۴۸,۸%
۵۱,۵%
۶,۸
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممشلی
۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۲۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
باقری
۹۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باباگلی
۲۶-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مرادیان
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالح. ح
۸۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۷۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقرپور
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صابر. ح
۳۲-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌نفس
۴۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین