۱-۱
تاريخ
۰۸ اسفند ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۶:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۱
۱۰
۲
۱۲
۱
۰
۴۸,۰%
۴۴,۵%
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۶
۳
۱۱
۰
۰
۵۲,۰%
۵۵,۵%
۶,۸
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خلیل
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۶۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هخامنش
۱۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۰-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حدادی‌فر
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیدوف‌
۱۸-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عباسی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مارکوویچ
۳۸-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ملکی
۳۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترکمان
۶۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷۳-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۲۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
الغسانی
۱۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کومان
۷۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین