۰-۰
تاريخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: شهید وطنی
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۹
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  حقیقی
  ۸۸-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ممشلی
  ۵-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شیری
  ۱۸-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ماهینی
  ۲۳-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قهاری
  ۲۲-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میری
  ۱۹-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  معصومی
  ۶۶-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نظری
  ۹-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دهقانی
  ۱۲-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شجاعی
  ۱۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عباس‌زاده
  ۳۳-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کفشگری
  ۲۴-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  باقری
  ۹۱-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کیانی‌مقدم
  ۳۱-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  پورمحمد
  ۳۳-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خدایی
  ۶۹-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  گرامی
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  باقری
  ۷۲-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شفیعی
  ۸-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  باتیستا
  ۶-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  انتظاری
  ۲۸-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نوری
  ۱۴-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  گودرزی
  ۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آریاکیا
  ۱۱-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  منوچهری
  ۴۷-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ابراهیمی
  ۱۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خالقی‌فر
  ۹-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کریم‌زاده
  ۲۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر