۱-۳
تاريخ
۲۵ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
یادگارامام
آمار کلی بازی
۳
--
--
--
--
--
--
--
۷,۴
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۱
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۷۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمی
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۶۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دژاگه
۲۱-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حمزاوی
۲۰-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۱۷-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۳۶-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منادی
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شفیعی
۴۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعتی
۶-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدفرد
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌علی‌دوست
۴-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیاب
۲۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۳۲-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۰-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۳۰-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌خوی
۳-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین