۰-۱
تاريخ
۱۸ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۴
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۱
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خلیل
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۶۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹۹-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حدادی‌فر
۸-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیدوف‌
۱۸-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هخامنش
۱۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سالاری
۱۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اهل‌شاخه
۴۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۲۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۲۰-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حنفی
۷۲-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۲۵-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۸-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمانی
۹-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین