۰-۰
تاريخ
۰۵ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
ماشین سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معبودی
۵۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دوسانتوس
۹۵-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثاقبی
۸-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۶۵-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۹۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۸۸-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۱۷-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصطفایی
۱۶-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۴۸-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲۲-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مسلمان
۱۱-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کومان
۷۷-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۲۵-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیروش
۸۸-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷۳-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۲۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین