۰-۰
تاريخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  لک
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  معبودی
  ۵۶-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دوسانتوس
  ۹۵-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  توکلی
  ۱۴-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زاهدی
  ۲۶-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ثاقبی
  ۸-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نوری
  ۶۵-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مرادی
  ۱۱-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قادری
  ۹۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  اسلامی‌خواه
  ۸۸-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آل‌کثیر
  ۱۷-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مصطفایی
  ۱۶-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خرم‌الحسینی
  ۴۸-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  نیازمند
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آقایی
  ۷-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مصلح
  ۶۹-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  طیبی
  ۲۲-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  منصوری
  ۳۷-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مسلمان
  ۱۱-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کومان
  ۷۷-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نورافکن
  ۱۹-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شهباززاده
  ۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حسینی
  ۱۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قربانی
  ۲۵-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کیروش
  ۸۸-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رفیعی
  ۷۳-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  محبی
  ۲۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر