۰-۰
تاريخ
۲۲ آذر ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۶
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممشلی
۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۱۱-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رحمتی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرامرزی
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نبی‌زاده
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. صادقی
۲۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷-LF
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۶۰-Target3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خراسانی
۷۶-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۴۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین