۰-۱
تاريخ
۲۲ آذر ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
یادگارامام
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۰
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۷۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دژاگه
۲۱-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۰-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۱۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۱۶-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
والی
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۲۱-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۱-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صابر حردانی
۳۲-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نامداری
۱۸-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقرپور
۹-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۱۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین