۲-۲
تاريخ
۰۴ مهر ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۸:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۲
۱۳
۴
۱۳
۱
۰
۴۴,۸%
۵۱,۴%
۶,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱۲
۴
۱۹
۱
۰
۵۵,۲%
۴۸,۶%
۶,۸
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بهزادی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ملکی
۳۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حدادی‌فر
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حبیب‌زاده
۲۳-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریسانتوس
۱۴-Target1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منظمی
۳۳-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلعتبری
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میلیچ
۳۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدانی
۲۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چشمی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۲۳-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. کریمی
۲۸-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تبریزی
۱۱-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قائدی
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین