۰-۲
تاريخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
زمان بازی: ۲۱:۳۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: شهید وطنی
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۷,۱
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  لک
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ممشلی
  ۵-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  توتادزه
  ۷۷-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شیری
  ۱۸-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قهاری
  ۹۹-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عبداله‌زاده
  ۱۵-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آبشک
  ۱۳-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آشوری
  ۷۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۱۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میری
  ۱۹-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نظری
  ۹-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عاشوری
  ۸-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عباس‌زاده
  ۳۳-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سینگ
  ۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  شیخ‌ویسی
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قاسمی
  ۱۶-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  موسوی
  ۵-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حق‌وردی
  ۲۰-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حمودی
  ۴۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کریمی
  ۹۹-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  باتیستا
  ۶-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  امام‌علی
  ۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مومنی
  ۱۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  واسعی
  ۷۰-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آل‌کثیر
  ۷-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ووکسویچ
  ۱۵-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  روستایی
  ۹۰-ST3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر