۰-۱
تاريخ
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۹:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۱
۱.۳۱
۱۸
۷
۷
۳
۰
۶۳,۴%
۵۴۷
۸۳,۲
۵۴,۵%
۸,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۴۴
۷
۱
۱۱
۳
۱
۳۶,۶%
۳۰۵
۶۸,۹
۴۵,۵%
۶,۵
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیلوا
۵۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امید حامدی‌فر
۲۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌نفس
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماشاریپوف
۷۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بلانکو
۱۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
تورانیان
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۲-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاندیدو
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حصار
۲۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پریرا
۹۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عسکری
۴۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین