۱-۱
تاريخ
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۷:۵۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا رفسنجان
آمار کلی بازی
۱
۱.۴۰
۱۲
۴
۱۲
۱
۰
۵۵,۳%
۵۲۸
۸۴,۵
۴۸,۷%
۷,۹
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۸۸
۷
۶
۱۵
۰
۰
۴۴,۷%
۴۲۱
۸۱,۹
۵۱,۳%
۶,۴
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصیری
۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۹۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۳۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌ زاده
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شهریاری
۸۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمد
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدانی
۹۹-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ه.محمدی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۵۸-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دابو
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین نژاد
۸۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۸۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۵-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
احمدزاده
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضائیان
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اعرابی
۴۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین