۱-۱
تاريخ
۱۱ دی ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۷:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا رفسنجان
آمار کلی بازی
۱
۱.۱۷
۱۱
۲
۹
۲
۱
۳۲,۹%
۲۶۱
۷۵,۱
۶۰,۰%
۷,۲
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۶۰
۶
۱
۱۱
۳
۰
۶۷,۱%
۵۷۰
۸۶,۷
۴۰,۰%
۷,۱
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۳۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌ زاده
۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اکبری
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمد
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیرانوند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۲۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ع. نعمتی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عمری
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۳۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کنعانی‌
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین