۰-۲
تاريخ
۰۴ آذر ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
یادگارامام
آمار کلی بازی
۲
۱.۱۶
۱۵
۴
۱۷
۲
۰
۵۷,۱%
۴۱۰
۷۷,۳
۴۸,۴%
۸,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۴۴
۶
۳
۱۷
۲
۰
۴۲,۹%
۲۹۸
۶۶,۸
۵۱,۶%
۶,۴
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌آذر
۱۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلیل‌زاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۳۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هادی
۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوستاوو
۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.نعمتی
۸۸-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
هاشم‌نژاد
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خیمنز
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کنت
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خادمی
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باهیا
۲۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۱۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آرغند
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاندیدو
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین