۰-۱
تاريخ
۰۶ شهریور ۱۴۰۲
زمان بازی
۲۰:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
یادگارامام
آمار کلی بازی
۱
۰.۸۶
۱۲
۲
۱۴
۳
۰
۶۵,۵%
۶۵۶
۸۵,۲
۵۴,۰%
۷,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۰۵
۳
۲
۱۲
۲
۰
۳۴,۵%
۳۱۴
۷۰,۷
۴۶,۰%
۶,۳
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلیل‌زاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۳۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلوز
۱۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خیمنز
۸-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوستاوو
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کریم‌آذر
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.نعمتی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشم‌نژاد
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عدنان
۵۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمد
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۳۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
علی‌محمدی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبری
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌ زاده
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین