۰-۳
تاريخ
۰۸ اسفند ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۶:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۳
۱.۰۴
۹
۶
۱۸
۲
۰
۶۴,۳%
۵۶۱
۸۵,۲
۵۲,۴%
۷,۲
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۹۹
۸
۲
۲۰
۳
۰
۳۵,۷%
۲۸۶
۷۱,۰
۴۷,۶%
۶,۷
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیرانوند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی‌گنجی
۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هانونوف
۶۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۱۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷۲-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۹۱-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رفیعی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.نعمتی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کرمانشاهی
۲۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۲۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ذبیحی
۳۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۷۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۷۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۲۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۶-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شنانی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مقتدایی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدالهی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزگر
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین