۱-۲
تاريخ
۲۵ بهمن ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام علی کرمان
آمار کلی بازی
۲
۱.۸۸
۹
۴
۱۹
۵
۰
۴۷,۸%
۳۳۱
۶۵,۶
۴۶,۱%
۷,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۹۷
۱۲
۴
۱۵
۱
۰
۵۲,۲%
۳۶۵
۷۴,۸
۵۳,۹%
۶,۷
مس کرمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شهدادنژاد
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی‌فرد
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تونگیک
۲۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بورا
۱۳-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صبوری
۱۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
محمدی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورانیان
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصیری
۸۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۴۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عسگری
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۶۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داوران
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع.شجاعی
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عبداله‌زاده
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل محمدی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیان
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین