۱-۲
تاريخ
۲۸ مهر ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۲
۱.۱۸
۷
۲
۱۳
۲
۰
۳۲,۶%
۲۲۰
۶۳,۲
۵۱,۲%
۷,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۶۹
۱۳
۲
۱۵
۱
۰
۶۷,۴%
۵۱۲
۸۳,۲
۴۸,۸%
۶,۹
بهترین عملکرد فردی
بازیکن تیم شوت در چارچوب / شوت دقت شوت
مجید علیاری فولاد -- --
علی قربانی فولاد -- --
حامد شیری نساجی -- --
کریم اسلامی نساجی -- --
اشکان دژاگه فولاد -- --
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع.شجاعی
۱۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۳۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جان‌ملکی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل محمدی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داوران
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کنت
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۴-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاتوسی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
والی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دژاگه
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دلفی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین