۰-۰
تاريخ
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۰:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۰
۰.۵۴
۱۰
۱
۷
۱
۰
۵۷,۷%
۵۳۱
۸۲,۳
۵۳,۶%
۶,۶
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۱۵
۶
۲
۱۶
۳
۰
۴۲,۳%
۳۷۶
۷۹,۵
۴۶,۴%
۶,۶
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانایی
۲۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۱۴-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۹۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خدابنده‌‌لو
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقرپسند
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فریرا
۲۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ه.محمدی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آ. قادری
۱۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثاقبی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
م. قادری
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ن.محمدی
۹۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین