۱-۱
تاريخ
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۸:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۱
۰.۴۴
۹
۴
۱۴
۱
۰
۳۲,۰%
۲۵۶
۷۳,۴
۵۲,۲%
۶,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۷۷
۱۳
۶
۸
۳
۰
۶۸,۰%
۶۱۵
۸۵,۰
۴۷,۸%
۶,۸
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانایی
۲۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۹۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقرپسند
۶۶-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شنانی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویشی
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۳۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلطانی‌مهر
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. نعمتی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ر.رضائیان
۲۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۴-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۴۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تمیروف
۷۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
امیری
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.نعمتی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین