۲-۱
تاريخ
۲۱ اسفند ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۱
۱.۰۷
۱۵
۴
۹
۱
۰
۵۵,۵%
۵۱۷
۷۶,۰
۴۸,۲%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۰.۹۰
۹
۵
۲۰
۳
۰
۴۴,۵%
۳۸۲
۷۲,۰
۵۱,۸%
۷,۵
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقت
۳۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آ. قادری
۱۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ه.محمدی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلامی
۹۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. قادری
۹۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نریمان‌جهان
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ن.محمدی
۹۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بلبلی
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فتحی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. قنبری
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۳۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۴۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌عباسی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۲۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خلعتبری
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاتوسی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
والی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین