۰-۰
تاريخ
۰۳ آذر ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آمار کلی بازی
۰
۷
۱
۱۸
۱
۰
۴۷,۱%
۴۴,۷%
۶,۴
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱۰
۶
۱۳
۲
۰
۵۲,۹%
۵۵,۳%
۶,۶
بهترین عملکرد فردی
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بشاگردی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدامرادی
۷۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
محمدی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۱۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دورودی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسدی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین