۱-۲
تاريخ
۲۷ آبان ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام خمینی
آمار کلی بازی
۲
۸
۵
۱۲
۱
۰
۵۴,۲%
۴۹,۵%
۶,۹
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۳
۲
۱۲
۰
۰
۴۵,۸%
۵۰,۵%
۶,۳
بهترین عملکرد فردی
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۱۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دورودی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسدی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجیدی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فاتح
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورمحمد
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناییج‌پور
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۹۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بلبلی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نقی‌زاده
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کرار
۱۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۴۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین