۰-۱
تاريخ
۱۰ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۱:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۱
۲.۶۳
۲۲
۵
۱۱
۰
۰
۶۸,۶%
۷۲۳
۸۷,۰
۵۷,۳%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۱۶
۷
۳
۷
۱
۱
۳۱,۴%
۲۴۸
۶۳,۳
۴۲,۷%
۶,۰
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۸۰-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خلعتبری
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرزایی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ماشین‌سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
م ‌رضایی
۴۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقیان
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۷۸-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصفا
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۹۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۱۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیابانی
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عابدینی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین