۱-۱
تاريخ
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۱
۱۱
۳
۱۱
۳
۰
۴۷,۲%
۵۳,۳%
۶,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱۲
۴
۱۴
۳
۰
۵۲,۸%
۴۶,۷%
۶,۸
ماشین سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسلامی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گردانی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقیان
۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصفا
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۹۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۷۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۱۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسین‌پور
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابوترابی
۳۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیابانی
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایران‌پوریان
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عباسیان
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چراغعلی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجیدی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاخان
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین