۲-۱
تاريخ
۱۰ دی ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۶:۲۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام علی
آمار کلی بازی
۱
۲۳
۷
۱۴
۴
۰
۵۵,۶%
۵۵,۷%
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۹
۴
۲۱
۱
۰
۴۴,۴%
۴۴,۳%
۷,۵
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلزاری
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. صادقی
۲۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۲۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
م. کریمی
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ف. باقری
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خاقانی
۷۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین