۰-۳
تاريخ
۲۲ آذر ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۳
۱۴
۵
۲۲
۲
۰
۴۹,۶%
۴۱,۳%
۷,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۳
۲
۱۶
۲
۰
۵۰,۴%
۵۸,۷%
۶,۲
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مرادیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درخشان‌مهر
۲۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالح. ح
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌نفس
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۹۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آبشک
۱۳-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صابر. ح
۳۲-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاتوسی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منادی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌خوی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۱۳-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مسلمان
۵۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جباری
۱۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سلیمانی
۳۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مالکی
۲۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیاب
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۱۶-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین