۰-۰
تاريخ
۱۷ آذر ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۰
۱۰
۳
۱۹
۳
۰
۵۹,۲%
۵۴,۱%
۶,۹
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱۰
۴
۱۷
۲
۰
۴۰,۸%
۴۵,۹%
۶,۹
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منادی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌خوی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۱۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مالکی
۲۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مسلمان
۵۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کامیاب
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جباری
۱۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۳۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۱۶-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۲۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سالاری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۱۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۷۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
طرهانی
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌ زاده
۷۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آوخ
۱۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌زاده
۸۸-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین