۱-۱
تاريخ
۲۹ آبان ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۶:۳۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۱
۵
۱
۱۷
۳
۰
۴۴,۰%
۴۰,۸%
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۲
۱
۱۵
۲
۰
۵۶,۰%
۵۹,۲%
۶,۸
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناییج‌پور
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۶-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مقتدایی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۸۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۱۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بلبلی
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیایش‌پور
۸۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عسکری
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منادی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۱۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مالکی
۲۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیاب
۱۰-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۳۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
محمدفرد
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جباری
۱۵-CM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۲۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۱۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین