۰-۱
تاريخ
۳۰ مرداد ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۳
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ملکیان
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۸۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زبیدی
۸۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹۰-Target1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۱-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۷۴-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پارس جنوبی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورمحمد
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصفا
۳۴-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منوچهری
۴۷-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شفیعی
۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین