۳-۳
تاريخ
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام علی
آمار کلی بازی
۳
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
--
--
--
--
--
--
--
۷,۰
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلزاری
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کمندانی
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمود‌آبادی
۱۳-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۲۰-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۸-CM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۸-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۷۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رادوشویچ
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲۸-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلیل‌زاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ج. حسینی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کنعانی‌
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوراللهی
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۸۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیپور
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌پور
۲۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اوساگونا
۹۹-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین