۵-۱
تاريخ
۲۰ تیر ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۱:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید مهدوی
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۴
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۵
--
--
--
--
--
--
--
۷,۴
شاهین
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ماکسیم
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌تبار
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مشکل‌پور
۷۱-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دورقی
۱۳-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسی‌زاده
۱۴-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مشایخ
۷۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۱۰-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۹۶-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۹-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بحرانی
۹-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسماعیلی
۱۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۶۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹۹-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حدادی‌فر
۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۰-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مارکوویچ
۳۸-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منظمی
۳۳-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ملکی
۳۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مشایخ
۲۱-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چراغعلی
۱۶-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین