۱-۰
تاريخ
۰۵ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۹
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
امینی
۲۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌وردی
۲۰-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۱۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۱۰-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حمودی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۱-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۸۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممشلی
۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۲۳-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶۶-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۹۱-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحیمی
۱۵-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-SS2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین