۱-۰
تاريخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۹
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  امینی
  ۲۷-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ستاری
  ۳۳-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حق‌وردی
  ۲۰-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلیمانی
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ماهینی
  ۱۴-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کریمی
  ۹۹-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورامینی
  ۸-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علی‌محمدی
  ۱۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  واسعی
  ۱۰-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  امام‌علی
  ۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مغانلو
  ۷۰-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حمودی
  ۴۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  انصاری
  ۱۱-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کوشکی
  ۸۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  حقیقی
  ۸۸-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ممشلی
  ۵-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بیژن
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ماهینی
  ۲۳-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قهاری
  ۲۲-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  معصومی
  ۶۶-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شیری
  ۱۸-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عاشوری
  ۸-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شجاعی
  ۱۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دهقانی
  ۱۲-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  باقری
  ۹۱-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رحیمی
  ۱۵-LM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نظری
  ۹-SS2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عباس‌زاده
  ۳۳-ST3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر