۱-۱
تاريخ
۲۳ آذر ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی جم
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۰
پارس جنوبی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورمحمد
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترکمان
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاتمی
۹۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باتیستا
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شفیعی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مکانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ملکیان
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۶۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاتمی
۲۴-Target3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۷۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جانفزا
۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین