۳-۲
تاريخ
۰۷ دی ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۵,۹
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
--
--
--
--
--
--
--
۷,۷
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
امینی
۲۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌وردی
۲۰-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۵-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حمودی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۱۰-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۴-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۷-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمی
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۷۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۷-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دژاگه
۲۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۰-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مازولا
۱۱-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میمبلا
۲۳-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین