۳-۲
تاريخ: ۰۷ دی ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۵,۹
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
--
--
--
--
--
--
--
۷,۷
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  امینی
  ۲۷-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ستاری
  ۳۳-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حق‌وردی
  ۲۰-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  موسوی
  ۵-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حمودی
  ۴۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کریمی
  ۹۹-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورامینی
  ۸-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علی‌محمدی
  ۱۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  واسعی
  ۱۰-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  امام‌علی
  ۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مغانلو
  ۷۰-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلیمانی
  ۴-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  صالحی
  ۷-ST3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  مظاهری
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تیموری
  ۱۴-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خانزاده
  ۳-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلیمی
  ۴-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تیکدری‌نژاد
  ۷۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  اسدی
  ۹-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ایمانی
  ۶-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حاجی‌صفی
  ۲۸-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شجاعی
  ۷-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دژاگه
  ۲۱-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  انصاری
  ۱۰-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مازولا
  ۱۱-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میمبلا
  ۲۳-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر