۱-۳
تاريخ
۰۳ دی ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
یادگارامام
آمار کلی بازی
۳
--
--
--
--
--
--
--
۷,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۰
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمی
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۷۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دژاگه
۲۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۷-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۰-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مازولا
۱۱-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خاقانی
۷۸-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رحمتی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرامرزی
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۴۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. صادقی
۲۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خراسانی
۷۶-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۶۰-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چوچو
۷۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۵-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین