۰-۰
تاريخ
۱۰ آبان ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام علی
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۷,۰
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلزاری
۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانخانی
۱۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زینالی
۹۰-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۸-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نامور
۱۴-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۷۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمود‌آبادی
۱۳-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زبیدی
۱۸-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۱۰-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جفرسون
۸۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شیخ‌ویسی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حمودی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۱۰-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمانی
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین