۰-۰
تاريخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۵:۱۵
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: امام علی
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۷,۰
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  فراهانی
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  گلزاری
  ۶-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حسینی
  ۳-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ابراهیمی
  ۵-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قربانخانی
  ۱۱-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زینالی
  ۹۰-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عبدی
  ۸-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نامور
  ۱۴-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آشوری
  ۷۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  محمود‌آبادی
  ۱۳-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  برزای
  ۷-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زبیدی
  ۱۸-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رنجبری
  ۱۰-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جفرسون
  ۸۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  شیخ‌ویسی
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ستاری
  ۳۳-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلیمانی
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  موسوی
  ۵-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حمودی
  ۴۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کریمی
  ۹۹-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورامینی
  ۸-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  واسعی
  ۱۰-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علی‌محمدی
  ۱۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  امام‌علی
  ۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مغانلو
  ۷۰-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شریفات
  ۳۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رحمانی
  ۶-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر