۲-۲
تاريخ
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
زمان بازی
۲۱:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۲
۹
۳
۱۰
۱
۰
۴۲,۵%
۴۳,۸%
۶,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱۳
۳
۸
۳
۱
۵۷,۵%
۵۶,۲%
۶,۹
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۲۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاداش
۹۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شادکام
۷۵-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آفاقی
۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهمدی
۱۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میداودی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسماعیلی
۱۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ملکی
۳۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مقتدایی
۲۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌نفس
۲۰-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحیمی
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درخشان‌مهر
۲۴-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرناندز
۹۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اوساگونا
۱۸-Target3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حبیب‌زاده
۲۳-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عباسی
۱۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۷۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منظمی
۳۳-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین