۱-۰
تاريخ
۲۳ فروردین ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۷:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۰
۱۱
۲
۲۰
۲
۰
۵۰,۹%
۵۱,۳%
۶,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱۰
۴
۱۴
۰
۰
۴۹,۱%
۴۸,۷%
۷,۰
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شفیعی
۴۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورقاز
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایران‌پوریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مسلمان
۳۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کومان
۷۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیروش
۸۸-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قربانی
۲۵-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بحیرایی
۷۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منتظری
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خ. حیدری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. کریمی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاتوسی
۵-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۳۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۲۳-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایسما
۲۰-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سهرابیان
۱۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۰-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تبریزی
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین